Razpisi

Javni razpisi

2. RAZPIS za pridobitev znaka kakovosti 'OKUSI ROGLE'

Datum objave: 18. 9. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 16. 10. 2018 0:00
Številka:

LTO Rogla-Zreče, GIZ, Unitur d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica, Občina Vitanje in Društvo kmetic Zarja v sklopu projekta 'Užij Okuse Rogle' objavljajo

2. RAZPIS za pridobitev znaka kakovosti 'OKUSI ROGLE'

Za pridobitev znaka kakovosti 'Okusi Rogle' v destinaciji Rogla-Pohorje, se lahko prijavijo registrirane pravne in druge osebe, ki ponujajo produkte, za katere se podeljuje znak kakovosti 'Okusi Rogle'.

Ocenjevanje se bo na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe blagovne znamke Okusi Rogle izvedlo za naslednje kategorije:

Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja,
Pridelki in prehranski izdelki.

Roki za prijavo po posameznih kategorijah bodo naslednji:

Do petka, 12. 10. 2018, za rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja, izdelke lahko dostavite v četrtek, 18. 10., med 8. in 16. uro v pisarno LTO Rogla-Zreče, GIZ - TIC Zreče, ocenjevanje bo poteklo v ponedeljek, 22. 10. 2018m v Terme Zreče,

Do torka, 16. 10., za pridelki in prehranske izdelke ter pijače. Prinos in ocenjevanje bo potekolo v ponedeljek, 22. 10. 2018, v Termah Zreče, izdelke lahko dostavite na dan ocenjevanja med 7. in 8. uro v Termah Zreče (sejne sobe).

Obrazce za prijavo na razpis ter podrobnejše informacije prejmete v pisarni LTO Rogla-Zreče, GIZ - TIC Zreče, preko elektronske pošte tic.zrece.lto@siol.net ali telefonske številke 03 759 04 70.
Več informacij tud na www.destinacija-rogla.si.

Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2018

Datum objave: 5. 6. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2018 0:00
Številka: 320-1/2018-1

Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica (UGSO, št. 49/16) Občina Oplotnica, razpisuje


Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2018


Številka: 320-1/2018-1
Datum: 1. 6. 2018


Župan Matjaž Orter

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi