Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2019 23:59
Številka: 093-16/2019

Razpisna dokumentacija obsega:


-   Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva
-   Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - Vloga D1
-   Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev
-   Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- zahtevek in poročilo D2


Številka: 093-16/2019-1
Datum: 21. 2. 2019

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

 

Ostali razpisi