Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno humanitarnih neprofitnih programov v občini Oplotnica v letu 2019

Datum objave: 16. 8. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 16. 9. 2019 23:59
Številka: 122-7/2019-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno humanitarnih neprofitnih programov v občini Oplotnicav letu 2019Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: ' Javni razpis za sofinanciranje socialno humanitarnih neprofitnih programov v občini Oplotnica v letu 2019'2. Obrazec - Vloga3. Vzorec pogodbe4. Obrazec: Letno poročilo

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov drugih društev

Datum objave: 16. 8. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 16. 9. 2019 23:59
Številka: 093-22/2019-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJAJAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov drugih društev
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev '
2. Obrazec - Vloga
3. Vzorec pogodbe
4. Obrazec - poročilo

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2019 23:59
Številka: 093-16/2019

Razpisna dokumentacija obsega:
-   Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva
-   Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - Vloga D1
-   Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev
-   Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- zahtevek in poročilo D2
Številka: 093-16/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

 

Ostali razpisi