Razpisi

Javna naznanila

JAVNO NAZNANILO o ukinitvi statusa javnega dobra

Datum objave: 17. 5. 2022 16:23
Razpis se zaključi: 1. 6. 2022 23:59
Številka: 478-1/2022

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 - ZIUOPDVE).

S tem javnim naznanilom, objavljenim na oglasni deski Občine Oplotnica in na spletni strani občine Oplotnica dne 17.5.2022, se vroči odločba o ukinitvi statusa javnega dobra št. 478-1/2022-29 z dne 17.5.2022.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na oglasni deski.

Župan Občine Oplotnica
Matjaž OrterJavni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2022

Datum objave: 20. 4. 2022 13:50
Razpis se zaključi: 31. 5. 2022 12:00
Številka: 41011-1/2022-2

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev v Občini Oplotnica
2. Merila in kriteriji ocenjevanja
3. Vzorec pogodbe,
4. Obrazci od 1-4
5. Odprema vloge
6. Obrazec poročila o porabi sredstev s prilogo


Številka: 41011-1/2022-2
Datum: 15. 4. 2022 

Ostali razpisi

Skip to content