Razpisi

Javna naznanila

JAVNO NAZNANILO o ukinitvi statusa javnega dobra št. 478-1/2021-59

Datum objave: 10. 9. 2021 10:03
Razpis se zaključi: 25. 9. 2021 23:55
Številka: 478-1/2021-59

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 - ZIUOPDVE).

S tem javnim naznanilom, objavljenim na oglasni deski Občine Oplotnica in na spletni strani občine Oplotnica dne 10.9.2021, se vroči odločba o ukinitvi statusa javnega dobra št. 478-1/2021-59 z dne 10.9.2021.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na oglasni deski.


Župan Občine Oplotnica
Matjaž OrterJavni razpisi

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva 2021

Datum objave: 22. 4. 2021 14:00
Razpis se zaključi: 26. 10. 2021 23:59
Številka: 41011-2/2021-1

Razpisna dokumentacija obsega:


Ø Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva

Ø Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - Vloga D1

Ø Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev

Ø Poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- poročilo D2 

Ostali razpisi

Skip to content