Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Oplotnica

Datum objave: 6. 2. 2023 9:07
Razpis se zaključi: 22. 2. 2023 23:59
Številka: 0142-1/2022-14

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Oplotnica


Številka: 0142-1/2022-14
Oplotnica, dne 3. 2. 2023Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

Datum objave: 26. 1. 2023 7:03
Razpis se zaključi: 28. 2. 2023 23:59
Številka: 671-1/2023-5

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa'
2. Vzorec pogodbe
3. Obrazci - 'Prijavni obrazec - javni razpis ŠPORT'
4. Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije za javni razpis
5. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica (UGSO št. 25/2018)


Številka: 671-1/2023-5
Datum: 19. 1. 2023Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV V OBČINI OPLOTNICA

Datum objave: 25. 1. 2023 12:46
Razpis se zaključi: 30. 3. 2023 12:00
Številka: 41011-1/2023-3

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev v Občini Oplotnica
2. Merila in kriteriji ocenjevanja
3. Vzorec pogodbe,
4. Obrazci od 1-4
5. Odprema vloge
6. Obrazec poročila o porabi sredstev s prilogami


Številka: 41011-1/2023-3
Datum: 18. 1. 2023 

Ostali razpisi

Skip to content