Projekti

Načrt javne razsvetljave v občini Oplotnica

Tekstualni del

Grafični del

Investicije

Občina Oplotnica ima približno 4.200 prebivalcev in je velika 33 km2. Z informacijo želimo informirati širšo javnost o učinkovitosti majhnih občin. Občina Oplotnica je v zadnjih mandatih opravila kar nekaj investicij, ki prispevajo k dobremu počutju občanov.

Skip to content