Proračunski dokumenti

Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2023

Proračun Občine Oplotnica za leto 2024

Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica 4/2024

Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju 1-3/2024

Rebalans proračuna Občine Oplotnica za leto 2023

Realizacija proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2023

Proračun Občine Oplotnica za leto 2023

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2022

Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica 4/2023

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2021

Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica 1-3/2023

Rebalans proračuna Občine Oplotnica 2022

Proračun Občine Oplotnica za leto 2022

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2020

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2021

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2019

Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar – marec 2021

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Oplotnica v prvem polletju 2020

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2020

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2018

Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar – marec 2020

Poročilo v 1. polletju 2019

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2019

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2017

Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar – marec 2019

Realizacija proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2018

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2018 – čistopis

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2017

Predlog odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2018 – javna razprava

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2016

Rebalans proračuna Občine Oplotnica za leto 2017

Realizacija proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2017

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2017 – čistopis

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2015

Rebalans proračuna Občine Oplotnica za leto 2016

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2016 – čistopis

Predlog odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2016 – javna razprava

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015 – čistopis

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2014

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE OPLOTNICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015

Realizacija proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2014

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014 – čistopis

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2013

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2012

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2011

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2012

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2010

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2009

Osnutek zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za 2009

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009

Zaključni račun proračuna občine Oplotnica za leto 2008

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2008

Zaključni račun proračuna občine Oplotnica za leto 2007

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2007

Skip to content