Predpisi v pripravi

Javna razgrnitev  strokovne podlage in osnutka odloka o dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Oplotnica od 2. 4. Do 10. 5. 2024

Arhiv zaključenih predpisov v pripravi Občine Oplotnica

Predlog proračuna Občine Oplotnica za leto 2024 – javna razprava

Predlog Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2023 – javna razprava 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=a26983e4-aa40-4bb7-811e-c3f37a451521

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2022 – predlog

Načrt razvoja in trženja turizma v Turistični destinaciji Rogla – Pohorje 2022‒2028

Načrt razvoja in trženja turizma v občini Oplotnica 2022‒2028

Skip to content