Predpisi, poročila

Predpisi v pripravi

Sklepi, Odloki, Pravilniki

Objave od leta 2016 dalje so dostopne na portalu Lex Localis:

Arhiv objav od leta 1999 do 2015:

Interni pravilniki

Programi

Poročilo JN – evidenčna

Poročila o namenski porabi javnih sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev

Skip to content