Sklici sej in gradiva za Občinski svet 2022-2026

11. redna seja OS – 23. 5. 2024

dodatna povezava, ki se nanaša na:

– 9. točko 11. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica (bodoče spremembe in dopolnitve): povezava

10. redna seja OS – 25.4.2024

Obvestilo o spremembi datuma 9. redne seje OS

9. redna seja OS – 14. 3. 2024

dodatne povezave, ki se nanašajo na:

5. točko 9. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica povezava

6. točko t 9. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica (bodoče spremembe in dopolnitve): povezava

11. točko 9. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica (bodoče spremembe in dopolnitve): povezava

 

8. redna seja OS – 11. 1. 2024

Vabilo na 8. redno sejo OS

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 6. seje gradivo
 3. Potrditev zapisnika 7. seje gradivo
 4. Določitev dnevnega reda 8. redne seje
 5. Odgovori na vprašanja in pobude iz 7. redne seje gradivo  priloga
 6. Popravljen predlog odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2024 –  splošna razprava gradivo
 7. Vprašanja in pobude
 8. Informacije

7. redna seja OS – 21. 12. 2023

Vabilo na 7. redno sejo OS

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 6. seje gradivo
 3. Določitev dnevnega reda 7. redne seje
 4. Odgovori na vprašanja in pobude iz 6. redne seje gradivo
 5. Potrditev investicijskega projekta – DIIP – a za projekt sanacija plazu na JP947991 Zlogona Gora – Krebs (novelacija) gradivo
 6. Potrditev investicijskega projekta – DIIP – a za projekt Sanacija zemeljskega plazu na javni cesti Prešernova cesta – Babč (novelacija) gradivo
 7. Potrditev investicijskega projekta – DIIP – a za projekt sanacija plazu na lokalni cesti Ic440241 Čadram-Straža-Oplotnica – novelacija gradivo
 8. Potrditev investicijskega projekta – DIIP – a za projekt sanacija plazu na javni cesti Strma ulica – Janežič – novelacija gradivo
 9. Potrditev investicijskega projekta – DIIP – a za projekt sanacija zemeljskega plaz na LC 440251 pri hišni št. Koritno 13 gradivo
 10. Potrditev investicijskega projekta – DIIP – a za projekt sanacija mostu čez Oplotnico pri zbirnem centru gradivo
 11. Potrditev investicijskega projekta – DIIP – a za projekt obnova zdravstvene postaje Oplotnica – 2. faza gradivo
 12. Predlog Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2024 –  splošna razprava gradivo
 13. Predlog povišanja cen programov vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica gradivo
 14. Določitev letne stopnje neprofitnih najemnin za leto 2024 gradivo
 15. Program dela nadzornega odbora Občine Oplotnica za leto 2023 gradivo
 16. Vprašanja in pobude
 17. Informacije
 • Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar – marec 2024 gradivo
 •  Seznanitev Občinskega sveta Občine Oplotnica z izredno dodelitvijo občinskega stanovanja gradivo

6. redna seja OS – 9.10.2023 – 2. del

6. redna seja OS – 2. 10. 2023

5. redna seja OS – 22. 5. 2023

4. redna seja OS – 24. 4. 2023

3. redna seja OS – 27. 3. 2023

2. redna seja OS – 16. 2. 2023

1. dopisna seja OS – januar 2023

1. konstitutivna seja OS – 12. 12. 2022

Skip to content