Mandat 2018–2022

Zap. št.

PRIIMEK  IN  IME

Naslov stalnega bivališča

Stranka
1. Dečar Marjan, Koritno 7, 2317 Oplotnica SLS
2. Gosnik Ida, Prešernova cesta 8, 2317 Oplotnica Županova lista za razvoj Oplotnice
3. Gošnjak Janez, Okoška gora 5, 2317 Oplotnica SDS
4. Juhart Avgust, Pobrež 11, 3210 Slovenske Konjice SDS
5. Kolar Jožef, Malahorna 19 b, 2317 Oplotnica SD
6. Kvas Damjan, Ugovec 13, 2317 Oplotnica SD
7. Lešnik Marija, Prešernova cesta 31, 2317 Oplotnica Desus
8. Mlakar Stanislav, Prihova 11 a, 2317 Oplotnica Županova lista za razvoj Oplotnice
9. Obrovnik Tadej, Božje 20, 2317 Oplotnica SLS
10. Pečar Gašper, Ul. 22. maja 15, 2317 Oplotnica SDS
11. Pitrof Slavko, Malahorna 19 c, 2317 Oplotnica Županova lista za razvoj Oplotnice
12. Plajh Nejc, Lačna gora 18, 2317 Oplotnica SDS
13. Prosenak Marijan, Čadram 30, 2317 Oplotnica SLS
14. Veber Gorazd, Vrtna ulica 2, 2317 Oplotnica SDS
15. Vodovnik Miroslav, Ul. 22. maja 10, 2317 Oplotnica Županova lista za razvoj Oplotnice
Skip to content