Občinska uprava

Občinska uprava je oblikovana tako, da zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, koordinirano izvajanje nalog, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih, polno zaposlenost delavcev v občinski upravi ter učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

  • splošnih zadev,
  • normativno-pravnih zadev,
  • upravnih zadev,
  • javnih financ,
  • gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
  • družbenih dejavnosti,
  • varstva okolja in urejanja prostora,
  • gospodarskih javnih služb in infrastrukture ter
  • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

ORGANIGRAM 2022

Direktor / tajnik občinske uprave

Aleš HREN, dipl. ekon.  
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 02
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: alesh@oplotnica.si

Višji svetovalec za računovodstvo

Danijela DOVNIK, dipl. ekon.
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 04
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: danijelad@oplotnica.si

Višji svetovalec za okolje in prostor

Bojana Vučina, dipl. upr. org.
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 05
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: bojanav@oplotnica.si

Svetovalec za družbene in društvene dejavnosti

Irena CEHTL, pravnica
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 17
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: irenac@oplotnica.si

Svetovalec za družbene in društvene dejavnosti

Klara Fornezzi Strašek, dipl. prav. (UN)
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 07
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: klarafs@oplotnica.si

Finančnik VII/1

Saša Soršak, dipl. ekon.
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 03
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: sasas@oplotnica.si

Operater VI

Branka POTOČNIK-TRDIN, posl. sekr.
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 00
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: brankap@oplotnica.si

Delovodja V

Rado Brdnik
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 00
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: obcina@oplotnica.si

Vzdrževalec IV

Katarina Kolar
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 00
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: obcina@oplotnica.si

Pomožni delavec II

Milojka ŽGAVC
Ulica Pohorskega bataljona 19
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 02 26
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: obcina@oplotnica.si

Pomožni delavec II

Robert Krivec
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

tel.: 02 845 09 00
fax.: 02 845 09 09
e-pošta: obcina@oplotnica.si

 

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje posameznih dejanj

Razpisi in objave prostih delovnih mest

Skip to content