Lokalne volitve 2022

Poročilo o izidu za člane občinskega svetaPoročilo o izidu volitev za župana
Seznam kandidatov za župana in občinski svet

Sklepi in obrazci

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci

Državna volilna komisija
Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022
Število volilnih upravičencev za redne volitve v občinske svete in županov
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor za župana
Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor za člane OS
Rokovnik volilnih opravil LV 2022
Navodilo ObVK LV 2022
Sklep predčasna glasovanje
Sklep o določitvi volišč
Plakatiranje
Podpora_kandidaturi_za_zupana_SLO
Podpora_kandidaturi_za_clana_obcinskega_sveta_oz_listi_kandidatov_SLO
Šifrant izobrazbe
obvestilo vlaganje kandidatur
Navodila za zajem podatkov LV2022
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Oplotnica
Odlok o delnem povracilu strosko organ.vol. kam (1)

Zapisnik o poteku žrebanja 
Vabilo na 4. sejo OVK 2022

Skip to content