Mandat 2018–2022

Komisija za mandatna  vprašanja, volitve in imenovanja:

predsednik: Dečar Marjan

član: mag. Kvas Damjan

član: Pitrof Slavko

 

Statutarno pravna komisija:

predsednik: mag. Kvas Damjan

član: Pečar Gašper

član: Stebernak Lidija                                                 

 

Komisija za premoženje:

predsednik: Lešnik Marija

član: Gošnjak Janez

član: Gosnik Ida

član: Čoh Stanka

član: Leskovar Emilija

 

Komisija za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in investicije:  

predsednik:  mag. Kvas Damjan

član: Mlakar Stanislav

član: Veber Gorazd

član: Kamenik Jurij

član: dr. Andraž Javernik

 

Komisija za družbene in društvene dejavnosti: 

predsednik: Pitrof Slavko

član: Plajh Nejc

član: Lešnik Marija

član: Ribič Franci

član:  Škof Iztok

 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino, lovstvo in ribištvo:

predsednik: Dečar Marjan

član: Obrovnik Tadej

član: Gošnjak Janez

član: Kapun Helenca

član: Vodovnik Gregor

 

Komisija za priznanja in odlikovanja:     

predsednik: Kolar Jožef

član: Juhart Avgust

član: Leskovar Alojz

 

Komisija za gospodarstvo in turizem :     

predsednik: Mlakar Stanislav

član Juhart Avgust

član: Lešnik Marija

član: Višnar Jurij

član: Črešnar Alojz

 

Komisija za zadeve mladih: 

predsednik: Vodovnik Miroslav

član: Obrovnik Tadej

član: Pečar Gašper

član: Kovač Marjeta

član: Višič Domen

 

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:

predsednik: Kolar Jožef

član: Veber Gorazd

član: Trunkl Anton

 

Seznam vaških odborov – predsedniki

Oplotnica – Kolar Alojz

Zlogona vas – Smogavc Milan

Božje – Smogavec Andrej

Brezje pri Oplotnici – Oblonšek Gorazd

Gorica pri Oplotnici – Sevšek Jože

Kovaški vrh – Trunkl Anton ml.

Koritno – Beškovnik Andrej

Malahorna – Potočnik Franc

Straža pri Oplotnici – Pem Boris

Prihova – Mlakar Davorin

Ugovec – Kranjes Stanko

Raskovec – Lubej Andrej

Zg. Grušovje – Pučnik Jože

Čadram – Ribič Franc

Okoška gora – Videčnik Maks

Lačna gora – Blažič Marjan

Zlogona gora – Naveršnik Matej

Markečica – Celcer Jože

Pobrež – Adam Robert

Dobriška vas – Tič Silvo

Dobrova pri Prihovi – Rajh Boštjan

Skip to content