Mandat 2022–2026

 1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
 • predsednik: Aleš Veber
 • član: Marjan Dečar
 • član: Marijan Sadek

 

 1. Statutarno pravna komisija:
 • predsednik: Gorazd Veber
 • član: Aleš Veber
 • član: Lidija Stebernak

 

 1. Komisija za premoženje:
 • predsednik: Robert Lesjak
 • član: Avgust Juhart
 • član: Matej Fridrih
 • član: Anton Klinc
 • član: Tilen Hrovat

 

 1. Komisija za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in investicije:
 • predsednik: Gorazd Veber
 • član: Stanislav Mlakar
 • član: Matej Fridrih
 • član: Barbara Kalšek
 • član: Bogdan Rozman

 

 1. Komisija za družbene in društvene dejavnosti:
 • predsednik: Robert Obrul
 • član: Janez Gošnjak
 • član: Tadej Obrovnik
 • član: Slavko Pitrof
 • član: Katja Višnar

 

 1. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino, lovstvo in ribištvo:
 • predsednik: Tadej Obrovnik
 • član: Janez Gošnjak
 • član: Marjan Dečar
 • član: Karmen Sadek Pučnik
 • član: Doroteja Podkrajšek

 

 1. Komisija za priznanja in odlikovanja:
 • predsednik: Avgust Juhart
 • član: Robert Obrul
 • član: Drago Vodovnik

 

 1. Komisija za gospodarstvo in turizem :
 • predsednik: Aleš Veber
 • član: Marijan Sadek
 • član: Franc Ribič
 • član: Ilona Stermecki
 • član: Alojz Črešnar

 

 1. Komisija za zadeve mladih:
 • predsednik: Matej Fridrih
 • član: Urška Jarni
 • član: Miroslav Vodovnik
 • član: Barbara Kalšek
 • član: Lucija Pučnik Harih

 

 1. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
 • predsednik: Slavko Pitrof
 • član: Gorazd Veber
 • član: Peter Kovše

 

 1. Komisija za starejše in invalide:
 • predsednik: Franc Ribič
 • član: Avgust Juhart
 • član: Aleš Veber
 • član: Lidija Pratnemer
 • član: Stanko Polanec
Skip to content