Zgodovina

Na ozemlje, ki ga danes obsega občina Oplotnica, je, kot so dokazala najnovejša arheološka raziskovanja, prišel človek že v 3. tisočletju pred našim štetjem. Dokaze o obljudenosti tega kraja imamo že iz rimskih časov. To ozemlje je bilo namreč že pred 2 tisoč leti pomembno križišče, kjer sta se križala ves promet in trgovina iz Italije skozi Norik v Panonijo na vzhodu in obratno. Že samo dejstvo, da je čez to ozemlje vodilo več rimskih cest (Emona-Celeia-Poetovium, cesta Oplotnica-Kebeljski grad-vznožje Velikega vrha, idr.), nam veliko pove. V vasi Čadram (Ragando) je bilo v rimskih časih počivališče z gostiščem (mansio Ragando). Tukaj so bili najdeni tudi kipi poganskih bogov Jupitra in Mitre ter poganski tempelj, ki je bil takrat v “Belem mestu” (nekdanja rimska naselbina). Še danes se med ljudmi govori, da se je “Belo mesto” raztezalo od Straže do Malahorne in se je kasneje pogreznilo. V novejši zgodovini se Oplotnica kot gospodarsko središče tega območja prvič omenja leta 1182. Do leta 1782 je bila last Žičkega samostana. Šele v 19. stoletju se je vas zaradi lesne obrti, trgovine in kamnoloma v bližnjem Cezlaku razvila v večjo ruralno oblikovano naselbino, ki danes po gostoti naseljenosti spada med gosto naseljena območja.

 

Oplotnica nekoč in danes

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Oplotnica sedaj

 

102
Park v Oplotnici včasih

 

Most ez oplotniki potok
Del parka v Oplotnici sedaj

 

51
Cerkev v Čadramu pri Oplotnici včasih

 

Cerkev3-cadram
Cerkev Jneza Krstnika v Čardamu pri Oplotnici sedaj

Skip to content