Statistični podatki

Prebivalstvo

 • Število gospodinjstev (2015): 459
 • Povprečna velikost gospodinjstva (2015): 2,8 člana
 • Število družin (2015): 185
 • Povprečno število otrok v družinah z otroki (2015): 1,59
 • Število stanovanj (2011): 453
 • Število počitniških stanovanj (2011): 21

(Vir: STAT)

 

Gospodarstvo

 • Število podjetij (2014): 225
 • Število kmetijskih gospodarstev (2010): 248
 • Kmetijska zemljišča v uporabi (2010): 350 ha

(Vir: STAT)

 

Cestno omrežje

 • Državne ceste (2012): 12,2 km
 • Občinske ceste (2012): 113,4 km

… od tega lokalne ceste (2012): 41,0 km

… od tega javne poti (2012): 72,4 km

 • Skupna dolžina javnih cest (2012): 125,6 km
 • Gostota cestnega javnega omrežja (2011): 3,8 km/km2

(Vir: STAT)

 

Izobraževalne ustanove

 • Vrtec (2014): 3 vrtci, 9 oddelkov, 150 otrok

http://www.vrtec-slobistrica.com/si/enote/61-oplotnica.html

 • Osnovna šola (2014): 1 matična OŠ, 1 podružnična OŠ, 324 učencev

http://www.osoplotnica.si/

(Vir: STAT)

Skip to content