Razpisi

Javni pozivi

Javni poziv za izbiro gostinske ponudbe na osrednji prireditvi ob 20. jubilejnem občinskem prazniku Občine Oplotnica

Datum objave: 20. 2. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 26. 4. 2018 23:59
Številka:

Številka:081-1/2018-4
Datum: 14.2.2018

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB

Občina oplotnica objavlja javni poziv za izbiro gostinske ponudbe na osrednji prireditvi ob 20. jubilejnem občinskem prazniku Občine Oplotnica, ki bo v nedeljo 27.5.2018 od 16. do 22. ure na ploščadi grajskega kompleksa v Oplotnici.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima registrirano gostinsko dejavnost
- da ima primerno lastno opremo za izvajanje gostinske ponudbe (točilni pult, stole - klopi, mize,….)
- da ima sedež podjetja v občini Oplotnica
- da ima zagotovljeno ustrezno delovno silo za postrežbo
- da ima urejeno zbiranje odpadkov

Izbran bo tisti prijavljeni ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje iz poziva. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik, ki prejšnje leto ni bil ponudnik gostinskih storitev na prireditvi občinskega praznika.

Prostor kjer se bo vršila gostinska ponudba določi občina. Izbran ponudnik je za uporabo prostora občini dolžan plačati 300,00 EUR (neto cena).

Rok za oddajo ponudbe: do 26.4.2018.

Ponudba se lahko odda osebno v tajništvu občine, po pošti ali se pošlje na e-naslov: irenac@oplotnica.si.

Informacije: alesh@oplotnica.si, tel. št. 02 845 09 02.

Irena Cehtl, svetovalka

Direktor Občinske uprave:
Aleš Hren

Javni pozivi

LAS 'Od Pohorja do Bohorja' objavila 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2018

Datum objave: 16. 2. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 10. 4. 2018 12:00
Številka:

Javni poziv je odprt od 16. februarja 2018 do 10. aprila 2018 do 12.00.

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Predstavitve javnega poziva LAS 'Od Pohorja do Bohorja':

sreda, 21. 2. 2018, ob 12.00, Christianina soba dvorca Trebnik, Slovenske Konjice

četrtek, 22. 2. 2018, ob 12.00, sejna soba Občine Oplotnica

torek, 6. 3. 2018, ob 12.00, bela dvorana Term Zreče, Zreče

torek, 6. 3. 2018, ob 12.00, Dobrna, Občina Dobrna

sreda, 7. 3. 2018, ob 12.00, sejna soba Občine Vitanje

četrtek, 8. 3. 2018, ob 12.00, Šentjur, Razvojna agencija Kozjansko

petek, 9. 3. 2018, ob 12.00, Dobje, Kulturni dom


Razpis je objavljen na spletu: www.las-pohorje-bohor.si

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite pri vodilnem partnerju LAS, Razvojni agenciji Kozjansko, po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03 747 13 02 in 03 747 13 08 vsak delovnik od 9:00 do 13:00.

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2018 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2018 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi

Poročila o namenski porabi javnij sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev