Razpisi

Javni natečaji

OBVESTILO - Postopek javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju 'direktor občinske uprave' v občinski upravi Občine Oplotnica je zaključen

Datum objave: 21. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 22. 11. 2017 0:00
Številka: 100-0002/2017-61

OBČINA OPLOTNICA
O b č i n s k a u p r a v a
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina@oplotnica.si

Št.: 100-0002/2017-61
Datum: 21. 11. 2017


Na podlagi 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in naslednji), posreduje Občina Oplotnica preko spleta naslednje

O B V E S T I L O

Postopek javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju 'direktor občinske uprave' v občinski upravi Občine Oplotnica je zaključen.

Vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega natečaja, so imeli pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku je podajala Edita Dobaj, tel.041 313 317.


ŽUPAN
Matjaž ORTER

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2018 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2018 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi

Poročila o namenski porabi javnij sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev