Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS - Rekonstrukcija in prizidava mrliške vežice Čadram, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Datum objave: 9. 8. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 17. 8. 2017 9:30
Številka: 430-0006/2017

Naročnik, Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) ter vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Predmet naročila:Rekonstrukcija in prizidava mrliške vežice Čadram, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Delo obsega: Gradbeno obrtniška dela, elektro instalacije, strojne instalacije, oprema
Oznaka naročila: 430-0006/2017
Okvirni plan izvedbe: Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe
Zaključek del: najkasneje do 20. 10. 2017
Oddaja ponudb : rok:17. 8. 2017 do 9:30 na sedežu naročnika
Javno odpiranje ponudb: 17. 8. 2017 ob 10:00 na sedežu naročnika
Pogajanja: 17. 8. 2017 ob 10.30 na sedežu naročnika
Kontaktna oseba naročila: Bojana Vučina
e-pošta: bojanav@oplotnica.si

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 20. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 12:00
Številka: 690-0002/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Oplotnica v letu 2017 '

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3 M


Številka: 690-0002/2017-1
Datum: 19.7.2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA V LETU 2017

Datum objave: 20. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 12:00
Številka: 122-0007/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA V LETU 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna občine Oplotnica v letu 2017 '

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3H


Številka: 122-0007/2017-1
Datum: 19. 7. 2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OSTALIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 20. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 0:00
Številka: 093-0016/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OSTALIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov ostalih društev in organizacij v občini Oplotnica za leto 2017'

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3 OD


Številka: 093-0016/2017-1
Datum: 19. 7. 2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 14. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 12:00
Številka: 322-0008/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Oplotnica za leto 2017'

2. Obrazci - Prijavni obrazec - javni razpis

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3T - poročilo
Številka: 322-0008/2017-1

Datum: 10.7. 2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2017

Datum objave: 14. 7. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 25. 8. 2017 12:00
Številka: 330-5/2017-1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2017


1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v občini Oplotnica za leto 2017

2. Obrazci 2 KMD- Prijavni obrazec

3. Vzorec pogodbe

4. Obrazec 3 KMD - poročilo


Številka: 330-5/2017-1
Datum: 10. 7. 2017

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

Datum objave: 23. 5. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2017 23:59
Številka: 320-1/2017-5

Razpisno dokumentacijo obsega:

- Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

- Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - obrazec D1

- Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev

- Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- obrazec D2

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA IN DONATORSTVA V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017, OBJAVLJEN 23. 5. 2017


Razpisna dokumentacija se popravi na obrazcu vloge D1 na strani 4 in 5 v točki 12/ 2, 3.

Potekli razpisi

Poročila o namenski porabi javnij sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev