Razpisi

Javni pozivi

Javni poziv zbiranje gostinske ponudbe

Datum objave: 22. 3. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 10. 4. 2019 23:59
Številka: 080-0001/2019

OBČINA OPLOTNICA
O b č i n s k a   u p r a v a
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina@oplotnica.si
Številka: 080-1/2019-7
Datum: 21. 3. 2019JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB
Občina Oplotnica objavlja javni poziv za izbiro:
1. Gostinske ponudbe na prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo v nedeljo 26. 5. 2019 od 16. do 22. ure na ploščadi grajskega kompleksa v Oplotnici.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ima registrirano gostinsko dejavnost,
- da ima primerno lastno opremo za izvajanje gostinske ponudbe (točilni pult, stole, klopi, mize,.),
- da ima sedež podjetja v Občini Oplotnica,
- da ima zagotovljeno ustrezno delovno silo za postrežbo,
- da ima urejeno zbiranje odpadkov.
Ponudnikom gostinskih storitev se zaračuna uporaba prostora in stroškov (elektrika, voda) v skupni višini:
- En gostinec: 900 € .
- Dva gostinca: za vsakega 450 €.
- Trije gostinci ali več: za vsakega 300 € (neto cena), ki jih je potrebno plačati po izdanem računu občine.
Prostor kjer se bo vršila gostinska ponudba določi občina. Razporeditev prireditev, razstav in prostorov za gostinsko ponudbo bomo določili z načrtom razporeditve (lanski načrt je v prilogi).
Izbran bo tisti prijavljeni ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje iz razpisa.
2. Ponudbe hrane na bone za 250 bonov, ki vsebuje:
- Meso s prilogo (standard na osebo).
- 2dl vina ali malo pivo.
3. Ponudbe za pogostitev na srečanju starejših občanov:
Kosilo za 150 ljudi:
- Juha.
- Glavna jed (dve vrsti mesa, dve vrsti priloge, solata).
- Sladica.
- Vino (belo, rdeče).
- Sok.
- Mineralna voda.
- Navadna voda.
Izbran bo tisti prijavljeni ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.
Rok za oddajo ponudb: do 10. 4. 2019.
Ponudbe se lahko oddajo osebno v tajništvu občine, po pošti ali se pošlje na e-naslov: okolje@oplotnica.si.
Informacije: okolje@oplotnica.si, tel. št. 02 845 09 18.
Irena Cehtl, svetovalka
Aleš Hren, direktor OU

Javni razpisi

SPREMEMBA 22.3.2019 - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 0:00
Številka: 322-5/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma '
2. Prijavni obrazec - javni razpis
3. Vzorec pogodbe
4. Obrazec: Letno poročilo
Številka: 322-5/2019-1Datum: 21. 2. 2019


Javni razpisi

SPREMEMBA 22.3.2019 - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 6100-1/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti '
2. Obrazec: Vloga
3. Vzorec pogodbe
4. Obrazec: Letno poročilo
Številka: 6100-1/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 690-1/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov '
2. Prijavni obrazec
3. Vzorec pogodbe
4. Obrazec: Letno poročilo
Številka: 690-1/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javni razpisi

SPREMEMBA 22.3.2019 - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 330-5/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva'2. Obrazci 2 KMD- Prijavni obrazec3. Vzorec pogodbe4. Obrazec Letno poročilo
Številka: 330-5/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 671-2/2019

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa'
2. Vzorec pogodbe
3. Obrazci - 'Prijavni obrazec - javni razpis ŠPORT'
4. Obrazci - 'Letno poročilo - izvajanje LPŠ'
5. Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije za javni razpis
6. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica (UGSO št. 25/2018)
Številka: 671-2/2019-1Datum: 1. 3. 2019

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva

Datum objave: 28. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2019 23:59
Številka: 093-16/2019

Razpisna dokumentacija obsega:
-   Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva
-   Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - Vloga D1
-   Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev
-   Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- zahtevek in poročilo D2
Številka: 093-16/2019-1Datum: 21. 2. 2019

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Datum objave: 27. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 30. 4. 2019 23:59
Številka: 330-0006/2019-1

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020 (UGSO, št. 53/15) ter v skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) objavlja
 
 JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Javni natečaji

Natečaj Prostovolec leta 2018

Datum objave: 7. 2. 2019 0:00
Razpis se zaključi: 29. 3. 2019 23:59
Številka:

Mladinski svet Slovenije (MSS) že sedemnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Natečaj poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.
K prijavi v natečaj vabimo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; skratka vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2018 vključevali prostovoljstvo. Pri posameznikih bomo izbirali najboljše v 6 kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let in 30 let ali več, izbrali pa bomo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bomo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Pri projektih moramo še poudariti, da šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu.
Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bomo po izteku natečaja, predvidoma 11. junija 2019, povabili na zaključno prireditev, kjer bomo podelili nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom.
NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne tekmovanje!) je ključni namen natečaja. Z natečajem, povabilom na prireditev in priznanjem za sodelovanje, ki ga dobijo vsi prijavljeni prostovoljci in projekti, lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljsko delo tudi pri vas.
Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec@mss.si ali po navadni pošti na Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Razpis - besedilo natečaja ter prijavnici (za posameznike in za projekte) najdete v prilogah. Če ne morete dostopati do razpisa ali prijavnic, nam pišite ali nas pokličite in poskrbeli bomo, da dokumenti v ustrezni obliki pridejo do vas. Rok za prijave je petek, 29. marec 2019.
Za vaše prijave in druge odzive se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo!

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 29. 2. 2020 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

 

Ostali razpisi