Razpisi

Javni razpisi

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj na področju kulture Občine Oplotnica 2018

Datum objave: 9. 1. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 20. 1. 2018 0:00
Številka: 6100-0001/2018

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

1. Besedilo javnega razpisa: 'Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj na področju kulture Občine Oplotnica 2018 '

2. Obrazci - Predlog za podelitev priznanj na področju kulture Občine Oplotnica 2018 - javni razpis

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2018 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Javna naznanila

S K L E P o začetku postopka priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica- 2. SD OPN

Datum objave: 17. 11. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2018 0:00
Številka: 350-23/2016-186

S tem sklepom se začne postopek priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015 Tehnični popravek Odloka o OPN).

Potekli razpisi

Poročila o namenski porabi javnij sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev