Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Oplotnica v letu 2017

Datum objave: 21. 9. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 6. 10. 2017 23:59
Številka: 354-9/2017

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU OBČINE OPLOTNICA

Občina Oplotnica javno na oglasni deski občine in na spletni strani www.oplotnica.si objavlja Javni razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Oplotnica v letu 2017.

Brezplačna razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani Občine Oplotnica www.oplotnica.si v poglavju Razpisi ter v poslovnem času v tajništvu Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica (I. nadstropje).

Informacije v zvezi z javnim razpisom: Občina Oplotnica (tel. 02 845 0 900 ali po e-pošti: obcina@oplotnica.si).

Zadnji rok za oddajo vlog je petek, 6. 10. 2017.

Občina Oplotnica

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

Datum objave: 23. 5. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2017 23:59
Številka: 320-1/2017-5

Razpisno dokumentacijo obsega:

- Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

- Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - obrazec D1

- Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev

- Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- obrazec D2

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA IN DONATORSTVA V OBČINI OPLOTNICA ZA LETO 2017, OBJAVLJEN 23. 5. 2017


Razpisna dokumentacija se popravi na obrazcu vloge D1 na strani 4 in 5 v točki 12/ 2, 3.

Potekli razpisi

Poročila o namenski porabi javnij sredstev,  dodeljenih po javnih razpisih za sofinanciranje programov društev