Razpisi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v občini oplotnica za leto 2017

Datum objave: 23. 5. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 10. 11. 2017 23:59
Številka: 320-1/2017-5

Razpisno dokumentacijo obsega:

- Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2017

- Vloga za pridobitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev iz proračuna Občine Oplotnica - obrazec D1

- Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev

- Zahtevek za izplačilo sredstev in poročilo o izvedbi prireditve ali dejavnosti- obrazec D2

Javna naročila

JAVNI RAZPIS - Rekonstrukcija LC440251 Oplotnica - Koroška vas v naselju Božje

Datum objave: 23. 5. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 31. 5. 2017 9:30
Številka: 430-2/2017-2

Dokumentacija v zvezi z javnim naročanjem
REKONSTRUKCIJA LC440251 OPLOTNICA - KOROŠKA VAS V NASELJU BOŽJE

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=207886

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Oplotnica v letu 2017

Datum objave: 22. 5. 2017 15:00
Razpis se zaključi: 30. 6. 2017 23:59
Številka: 330-003/2017-1

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Oplotnica za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013, pod identifikacijsko številko priglasitve K-BE096-1357506-2015) in Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013, pod identifikacijsko številko priglasitve M001-1357506-2015.

Javni pozivi

Obvestilo in poziv občanom za prevzem gradbenih projektov

Datum objave: 4. 5. 2017 11:00
Razpis se zaključi: 16. 6. 2017 13:00
Številka: 023-3/2017/16

Upravna enota Slovenska Bistrica obvešča občane, da na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju iz zbirk dokumentarnega gradiva odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov, ki jim je potekel rok hrambe, oziroma letnike 2003 do 2006.
Občani, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letih 2003, 2004, 2005 in 2006, lahko prevzamejo gradbene projekte v času uradnih ur od 15. 5. 2017do 16. 6. 2017.
Prevzem projektov bo v vložišču Upravne enote Slovenska Bistrica, po predhodnem osebnem dogovoru oziroma naročilu na telefonsko številko 02/805 55 00 ali 02/805 55 24 ali na elektronski naslov ue.slbistrica@gov.si. Ob naročilu stranke navedejo številko gradbenega dovoljenja in ime investitorja.
Po poteku roka za prevzem bodo gradbeni projekti iz navedenega obdobja izločeni iz arhiva Upravne enote Slovenska Bistrica in uničeni.

Mag. Emil Trontelj
načelnik

Javni razpisi

Program razvoja podeželja

Datum objave: 1. 3. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 30. 6. 2017 0:00
Številka: 3310-64/2015/7

Okvirni termisnki načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v prvi polovici leta 2017

 

Potekli razpisi