Proračun

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2018 - čistopis

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za leto 2017

Predlog odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2018 - javna razprava

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2016

Rebalans proračuna Občine Oplotnica za leto 2017

Realizacija proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2017

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2017 - čistopis

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2015

Rebalans proračuna Občine Oplotnica za leto 2016

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2016 - čistopis

Predlog odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2016 - javna razprava

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015 - čistopis

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2014

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE OPLOTNICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015

Realizacija proračuna Občine Oplotnica za 1. polletje 2014

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014 - čistopis

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2013

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2012

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2011

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2012

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011

Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2010

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2009

Osnutek zaključnega računa proračuna Občine Oplotnica za 2009

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009

Zaključni račun proračuna občine Oplotnica za leto 2008

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2008

Zaključni račun proračuna občine Oplotnica za leto 2007

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2007