Občinska uprava

Občinska uprava je oblikovana tako, da zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, koordinirano izvajanje nalog, zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih, polno zaposlenost delavcev v občinski upravi ter učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami. Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
  • splošnih zadev,
  • normativno-pravnih zadev,
  • upravnih zadev,
  • javnih financ,
  • gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
  • družbenih dejavnosti,
  • varstva okolja in urejanja prostora,
  • gospodarskih javnih služb in infrastrukture ter
  • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
organigram

Direktor / tajnik občinske uprave

Aleš HREN, dipl. ekon.   Goriška cesta 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 02 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: alesh@oplotnica.si

Svetovalec za družbene in društvene dejavnosti

Irena CEHTL, pravnica Goriška cesta 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 17 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: irenac@oplotnica.si

Višji svetovalec za računovodstvo

Danijela DOVNIK, dipl. ekon. Goriška cesta 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 04 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: danijelad@oplotnica.si

Višji svetovalec za okolje in prostor

Bojana Vučina, dipl. upr. org. Goriška cesta 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 05 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: bojanav@oplotnica.si

Strokovni sodelavec VI za splošne zadeve

Branka POTOČNIK-TRDIN, posl. sekr. Goriška cesta 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 00 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: brankap@oplotnica.si

Strokovni sodelavec VI

Terezija Kočnik, dipl. ekon. Goriška cesta 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 07 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: terezijak@oplotnica.si

Administrator V

Saša Soršak, ekonomski tehnik Goriška cesta 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 03 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: sasas@oplotnica.si

Ekonom IV

Katarina Kolar Goriška cesta 4 2317 Oplotnica tel.: 02 845 09 00 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: obcina@oplotnica.si

Čistilka

Milojka ŽGAVC Ulica Pohorskega bataljona 19 2317 Oplotnica tel.: 02 845 02 26 fax.: 02 845 09 09 e-pošta: obcina@oplotnica.si

Razpisi in objave prostih delovnih mest