Komisije

Statutarno pravna komisija

 Zap. št. Priimek in ime Funkcija

 1.

 KVAS Damjan PREDSEDNIK

 2.

 VIŠIČ Alojz

 3.

 TRDIN Mihaela

Komisija za premoženje

 Zap. št. Priimek in ime Funkcija

 1.

 LESKOVAR Alojz PREDSEDNIK

 2.

 JUHART Matjaž

 3.

 VIŠIČ Domen

 4.

 HOHLER Jože

 5.

 RIBIČ Franc

Komisija za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in investicije

 Zap. št.  Priimek in ime  Funkcija

 1.

 FIDERŠEK Franc PREDSEDNIK

 2.

 KVAS Damjan

 3.

 MLAKAR Stanislav

 4.

 VEBER Gorazd

 5.

 OBRUL Milan

Komisija za družbene in društvene dejavnosti

 Zap. št. Priimek in ime Funkcija

 1.

PITROF Slavko PREDSEDNIK

 2.

 JUHART Matjaž

 3.

 VILČIČ Stanislav

 4.

 KOS Andrej

 5.

 LESKOVAR Emilija

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino, lovstvo in ribištvo

Zap. št. Priimek in ime Funkcija

 1.

 PROSENAK Marijan PREDSEDNIK

 2.

 KAMENIK Jurij

 3.

 DEČAR Marjan

 4.

 VODOVNIK Gregor

 5.

 KAPUN Helenca

Komisija za priznanja in odlikovanja

Zap. št. Priimek in ime Funkcija

 1.

 LESKOVAR Alojz PREDSEDNIK

 2.

 SADEK Marijan

 3.

 KOLAR Anton

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zap. št. Priimek in ime Funkcija

 1.

 FIDERŠEK Franc  PREDSEDNIK

 2.

 KVAS Damjan

 3.

 PITROF Slavko

Komisija za gospodarstvo in turizem

 Zap.št. Priimek in ime Funkcija

 1.

 SLATINEK Benjamin  PREDSEDNIK

 2.

 SADEK Marijan

 3.

 MLAKAR Stanislav

 4.

 ČREŠNAR Alojz

 5.

 LEŠNIK Maksimilijan odstop           3. 5. 2018

Komisija za zadeve mladih

Zap. št. Priimek in ime Funkicija

 1.

VIŠIČ Domen  PREDSEDNIK

 2.

 PEČAR Gašper

 3.

 SLATINEK Benjamin

 4.

 KRAJNC Katja

 5.

 JESENEK Rene

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Zap. št. Priimek in ime Funkcija

 1.

 KVAS Damjan  PREDSEDNIK

 2.

 LESKOVAR Alojz

 3.

 HOHLER Franci